• اطلاعیه :

    به اطلاع متقاضیان حضور در برنامه دستپخت می رساند گزینش افراد شرکت کننده فقط بر اساس دانش آشپزی و مهارتهای فردی است وبرای شرکت در مسابقه هیچگونه هزینه تحت عنوان شهریه ورودی و یا آموزش دریافت نمی شود.

    گروه برنامه ساز دستپخت

  • مسابقه بزرگ آشپزی دستپخت

    زمان پخش: روزهای یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه، از شبکه یک سیما

  • ثبت نام در مسابقه بزرگ دستپخت


    ثبت نام

زمان پخش برنامه (مسابقه بزرگ دستپخت)

روزهای یکشنبه تا پنجشنبه، از شبکه اول سیما

در هر بخش از مسابقه ۹ نفر در ۶ برنامه به مدت دو هفته با یکدیگر رقابت می کنند و نفر برنده در پایان برنامه ششم انتخاب می شود. همین فرمول در ۹ بخش تکرار شده و در نهایت ۹ نفربرنده نهایی انتخاب می شوند. در مرحله نیمه نهایی این ۹ نفر با یکدیگر رقابت می کنند . پس از دو هفته و انجام ۶ برنامه ۳ نفر از آنها حذف می شوند سپس در دو هفته دیگر ۳ نفر بعدی حذف شده و در نهایت ۳ نفر باقیمانده به عنوان فینالیست در یک برنامه با یکدیگر رقابت کرده و برنده نهایی ( سر آشپز ) مشخص می شود . بدیهی است ۳ نفر فینالیست باید یک پیش غذا ، غذای اصلی و یک دسر در مدت زمان مشخص آماده نمایند . همین فرمول در فصل های مختلف در طول سال انجام خواهد شد.ضمنا در مناسبت های مختلف نظیر اعیاد مذهبی و تعطیلات نوروز ویژه برنامه هایی نیز به صورت تک برنامه و با مشارکت سر آشپز های حرفه ای ، هنرمندان ،ورزشکاران و … تولید و پخش می شود.

اطلاعیه | گروه برنامه ساز دستپخت

به اطلاع متقاضیان حضور در برنامه دستپخت می رساند گزینشِ افراد شرکت کننده فقط بر اساس دانش آشپزی و مهارتهای فردی است و برای شرکت در مسابقه هیچگونه هزینه ای تحت عنوان شهریه ورودی و یا آموزش دریافت نمی شود.

شرکت کنندگان محترم مسابقه آشپزی دستپخت!! حتما قبل از ثبت نام با مطالعه غذا ها از آمادگی خود برای شرکت در مسابقه اطمینان حاصل کنید.

ثبت نام جهت شرکت در مسابقه